Visselblåsare

Manual för Visselblåsaren

1. Tryck här för att komma till formuläret för visselblåsarsystemet

2. I visselblåsarsystemet fyller du i samtliga uppgifter så som vilken kategori av missförhållande det rör sig om, när incidenten inträffade, vad rapporten handlar om, vart incidenten inträffade samt en beskrivning av vad det är som har hänt. Visselblåsarsystemet är anonymt och krypterat, men det är frivilligt att även ange sitt namn i formuläret.

3. Efter att du har skickat in ditt ärende får du ett ärendenummer samt ett lösenord. Det är väldigt viktigt för dig som visselblåsare att spara detta ärendenummer och lösenord för att kunna följa upp ditt ärende inne i portalen. I portalen kan du se status på ärendet, vilka åtgärder som vidtagits och det är även här du kommunicerar med de som tar hand om ditt ärende. Det är därför viktigt att du är inne i portalen och ser ifall det behövs mer information ifrån dig. Självklart är kommunikationen helt annonym.

–  Du som visselblåsare kan förvänta dig att ditt ärende har tagits emot och fördelats inom 7 dagar. Du får även en notis om detta i systemet.

–  Företaget är skyldiga att ha påbörjat hantering av ditt ärende inom 3 månader.