Vi skyddar ditt hem, ditt företag, dina tillhörigheter, dina tillgångar och dina rättigheter

Boomr har lång erfarenhet av enkla men smarta tjänster som gör vardag och företagsliv säkrare och tryggare. Våra tjänster och produkter är lätta att ta till sig och fyller en praktisk funktion, vare sig det rör sig om att skydda ditt hem eller ditt företag. För oss är alltid det främsta målet att skapa trygghet, för både dig och dina närmaste.

Bakgrund

Det är inte helt lätt att navigera i det moderna samhället. Den aldrig sinande strömmen av reklam, de dagliga uppdateringarna, de outtömliga valmöjligheterna, de allt mer teknikstyrda och digitaliserade processerna. Det är lätt att tappa både kontroll och överblick, lätt att fastna i detaljer. Informationsflödet gör oss trötta och när vi blir trötta blir vi ouppmärksamma och tar fel beslut. Eller inga beslut alls.

Vilka är vi på Boomr?

Vi vill vara det enkla alternativet i en komplicerad omvärld. Vi vill vara självklara i vår framtoning. Våra tjänster och produkter ska vara lättbegripliga och fylla en tydlig funktion, vare sig det rör sig om att skydda ditt hem, ditt företag, dina tillhörigheter, dina tillgångar eller dina rättigheter. För det är detta vi tycker är viktigt och det är detta vi är bra på. Att skapa trygghet, för dig och dina nära och kära.