Vilka nya förordningar och lagändringar kan hjälpa mig och mitt företag? Del 3 i frågor och svar om Covid-19.

Vilka nya förordningar och lagändringar kan hjälpa mig och mitt företag? Hur är det med karensdag och ersättning för sjuklön? Vi har nedan sammanställt senaste information om några av de förslag som regeringen presenterat med anledning av Covid-19. Vi har valt ut de förslag som vi tror är intressantast för er att
läsa lite mer om.

 

FÖRSLAG OCH ÅTGÄRDER FRÅN REGERING OCH MYNDIGHETER

Tillfälligt avskaffat karensavdrag och läkarintyg

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön eller om du är egenföretagare och har karens i sjukperiodens början. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Din arbetsgivare gör inte något nytt karensavdrag om du blir sjuk igen inom 5 kalenderdagar. Om du har flera arbetsgivare som gör karensavdrag inom 5 kalenderdagar har du bara rätt till ersättning för det första karensavdraget. Slopat karensavdrag gäller även om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön. Du ansöker om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor. Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag. Är du egenföretagare och just nu föräldraledig ska du ansöka om ersättning för karens i e-tjänsten på Mina Sidor.

Om du har ett aktiebolag ansöker du om ersättning för karens som anställd. Du får ersättning för sjuklönekostnaderna i efterhand precis som alla andra arbetsgivare. Det sker via skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen.

Om du är sjuk behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när du ansöker om sjukpenning. I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Detta gäller inte om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8. I vanliga fall behöver du som är anställd också lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning från dag 15. Men Försäkringskassan har beslutat att du tillsvidare inte behöver visa något läkarintyg förrän efter dag 21, om du sjukanmält dig efter 13 mars. Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Statligt ansvar för sjuklönekostnader

Regeringen har beslutat att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen. Det gäller för månaderna april, maj, juni och juli. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot. Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis efter det datum då arbetsgivare senast ska har lämnat arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. På Skatteverkets webbplats kan du läsa när du senast ska lämna in din arbetsgivardeklaration.

Korttidspermittering

Korttidspermittering Förslaget om korttidspermittering innebär att den anställde går ner i arbetstid och att arbetsgivaren därigenom sänker sin lönekostnad. Den anställde kommer dock ändå att få behålla nästan hela sin lön och staten betalar den största delen av mellanskillnaden. Enligt regeringens information kommer stödet att administreras av Tillväxtverket. Stödet kommer att gå att söka från den 7 april men kan tillämpas retroaktivt från 16 mars enligt information från Tillväxtverket. Möjligheten till att ansöka om korttidspermittering skall gälla under hela 2020. Det är viktigt att du som arbetsgivare säkerställt att det i ert kollektivavtal finns stöd för korttidspermittering eller att ni skriftligen kommit överens med minst 70 procent av arbetstagarna om att korttidspermittering kan komma att genomföras.

Ansökningar kan göras via Tillväxtverkets hemsida på adress https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html. Hos Tillväxtverket kan ni läsa mer om vilka förutsättningar som i så fall ska vara uppfyllda för att få stödet och se svar på de vanligaste frågorna om stödet.

Möjlighet till anstånd med betalning hos Skatteverket

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronaviruset, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Du kan få tillfälligt anstånd i upp till ett år från den dag Skatteverket beviljar anståndet. Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd.

 

Mer information finns på https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/skattekontobetalaochfatillbaka/tillfalligtanstandmedskattebetalning.html.