Känner dina anställda till företagets värderingar?

För att få dina medarbetare att dedikerat jobba mot samma mål, är första steget förståelse och samhörighet.

Vi jobbar ständigt med vår företagskultur, där Boomrs värdeord fyller en central funktion.

När samtliga kollegor förstår vart företaget är på väg – och varför – skapar du en stor yrkesglädje, oavsett position.

Boomr startade året med en kick-off på Clarion Hotel Post. Under förmiddagen presenterade vi vår nya Brand Book, som hela företaget varit med och skapat tillsammans. Syftet med boken är att både nya och rutinerade ska få en djupare förståelse för vilka vi är på Boomr, vart vi är på väg och var vi en gång varit.


Boomr Brand Book börjar med en text från våra styrelsemedlemmar Henrik Espe och Petter Jakobsson. De pratar om hur företaget såg ut vid uppstarten för 17 år sedan och vilka visioner som fanns då. Därefter skriver vi om vad Boomr strävar efter att uppnå i verksamheten. Målen följs av ett avsnitt med våra värderingar. Här beskriver vi varför vår verksamhet ser ut som den gör idag och vad våra värdeord (Innovativa, Familjära & Långsiktiga) innebär för företaget.

Resten av boken följer vad Boomrs varumärke står för, intervjuer med kollegor och dylikt. Genom att läsa denna boken ska varje individ på vårt kontor kunna känna en stark samhörighet med både verksamhet och medarbetare, oavsett hur länge de jobbat här. Hos oss ska man kunna säga precis vad man tycker!

Om dina anställda förstår och delar företagets värderingar, kommer du snabbt märka att er tillit till varandra ökar!

Vi tror starkt på att de gamla hierarkiska ledarskapsmodellerna sedan länge är passé. Redan från start har vår organisation varit väldigt platt, för att öppna upp kommunikationen och skapa förtroende och relation mellan varje individ på kontoret. Genom att implementera denna typen av ledarskap, trivs våra medarbetare bättre, stannar länge och utför ett mer kvalitativt arbete!