Inga trumpna miner på Boomr AB!

Nytändning och full satsning framåt! Sedan september är det vd Petter Jakobsson och försäljningschefen Alexander Olsson som är majoritetsägare av Boomr AB genom gemensamma bolaget Closing Time AB. Nu är planen att förstärka erbjudandet mot kunder med nya tjänster inom cybersäkerhet – något som starkt efterfrågas på marknaden.

Boomr AB vet vilka snåriga problem, tidskrävande uppgifter och kritiska frågeställningar som företagare ställs inför dagligen. Därför har trygghetsbyrån tagit fram en portfölj med smarta tjänster som underlättar och hjälper företag att skydda sina tillhörigheter, tillgångar och rättigheter. På så sätt kan företagare fokusera på det som de är bäst på – sin kärnverksamhet. Verksamheten startades 2002 och har idag vuxit till att sysselsätta 30 medarbetare. Boomr AB har under 2020 fortsatt stärka sin position att erbjuda trygga och säkra lösningar för företag.

– Glädjande är att vår försäljning stått sig stark, trots pandemins framfart, vilket tyder på att våra tjänster är dagsaktuella, relevanta och prioriterade av våra kunder när världen förändras, säger Petter Jakobsson.

Verksamheten har under de senaste åren renodlat sitt erbjudande som nu enbart består av tjänster och arbetat för att stärka sitt varumärke genom tydlig positionering på marknaden. I Boomr ABs trygghetspaket finns idag tjänsterna: digital körjournal, juristen, GDPR-kollen och företagsbevakaren.

I framtiden vill man utöka sitt erbjudande inom cybersäkerhet.

– Det som sker nu är att vi tvingas in i digitaliseringen mycket snabbare än vad vi kanske trott att vi skulle göra. Det har öppnat upp för fantastiska möjligheter, men också bidragit till oreda i form av brottslighet. Detta är något som tyvärr ökar, men där vi ser att vi kommer kunna erbjuda nya tjänster inom cybersäkerhet som skapar än mer trygghet hos våra kunder, förklarar Petter.

I samband med att Closing Time AB blir majoritetsägare av Boomr AB har en värdering av bolaget gjorts av flera oberoende parter för och få en rättvis värdering. Just nu kikar man på hur bolaget i sin helhet kan utvecklas.

– Vi är inne på en bra linje nu och tittar på hur vi kan fortsätta i denna riktning. Vår utgångspunkt är såklart alltid vårt erbjudande och kundnöjdhet. Vi ska vara det självklara valet när företagare behöver hjälp med att trygga sitt bolag. Men vi undersöker möjligheterna till att expandera via förvärv och till marknader utanför Sveriges gränser, förklarar Petter Jakobsson.

Petter Jakobsson kom in i bolaget 2006 och har under sina år arbetat som verksamhetschef och driftsansvarig, tills 2017 då han tillträdde som VD. Alexander Olsson har varit aktiv i bolaget sedan 2012 och axlade rollen som försäljningschef 2017. Grundaren Henrik Espe har kvar delar av sitt ägande och kommer fortsatt vara aktiv i verksamheten genom sitt styrelseengagemang.

För mer information:
Petter Jakobsson, VD Boomr AB
Direkt: +46 (0)72 – 070 64 44
E-post: Petter@boomr.se

www.boomr.se