GDPR

Det är inte konstigt att många företagare blir frustrerade och uppgivna när man nämner EU:s nya förordning. Är du inte juridiskt kunnig, kan den 88 sidor långa förordningen verka krånglig eller till och med obegriplig.

Ett alternativ är att ta in en jurist på konsultbasis, för att få hjälp med GDPR-arbetet. Detta eftersom det kan vara väldigt tidskrävande att göra det på egen hand.

Vill du varken undsätta tiden att göra det själv, eller pengarna för en jurist, har vi alternativet för dig.

 

Med vår nya GDPR-portal, får du enkelt reda på vad du behöver göra för att följa förordningen. Kombinera detta med vår juridiska kompetens så kan du vara säker på att allt blir rätt och riktigt!

Portalen är uppbyggd med flera olika funktioner, men är designad för att vara så enkel som möjligt:

I första steget har du inventeringsdelen. Genom att besvara upp till 92 st frågor, går du igenom vad för personuppgifter ni ansvarar för i företaget, samt hur ni hanterar dem.

När detta är gjort kommer du direkt att få en lista med de åtgärder som behöver tillrättaställas för att du ska följa GDPR. För att till att du gör allting korrekt, får du hjälp från våra jurister med allt från svar på dina frågor och utbildning av personal, till att sätta upp din GDPR-policy. Allt detta utan dyra arvodeskostnader!

Se hur det funkar rent praktiskt i videon: