Din kundupplevelse är viktig för oss!

Långsiktigt. Detta är ett av våra värdeord som bland annat innebär att vi vill ha långvariga kundrelationer. För att detta ska gå i uppfyllelse, vill det sig till att våra kunder känner sig sedda och förstådda. Nöjda kunder är återkommande kunder!

I en tid då konkurrerande företag slåss om utrymme att sälja sina tjänster, är det lätt att tappa fokus på upplevelsen kund faktiskt får. Självklart är det lika viktigt att man som kund känner sig nöjd och väl bemött vid köptillfället, som det är vid ett supportsamtal långt senare. Du har säkert varit med om att du lämnat en butik, hemsida eller avslutat ett supportsamtal, med en känsla av besvikelse eller rent utav irritation. Förmodligen har detta skett på grund av att personen som försökt hjälpa dig inte bemött dig i linje med dina värderingar. Då vår ambition är att ha 100% nöjda kunder, gör vi allt för undvika missförstånd, och förbättra vår kommunikationsförmåga & förståelse för kund på Boomr.

För att kunna utveckla och förbättra vår kontakt och vårt bemötande till dig som kund, har vi påbörjat en utbildning av Robert Bloom som driver företaget Regium International. Syftet med utbildningen är att hjälpa oss att förstå och bemöta olika kundpersonligheter på en personlig nivå. Detta för att ”tala kundens språk”, undvika missförstånd, tillgodose varje kunds individuella behov och självklart öka vår kundnöjdhet ännu mer.

Regium jobbar med en utbildning som går ut på att förstå vad kunden har för värderingar och hur kunden vill bli bemött. Vi är alla olika och därför är det viktigt för oss att kunna anpassa vår service till den enskilda individen. Kunskapen vi får från utbildningen går dessutom att applicera internt på kontoret, i hemmet och i övriga vardagliga situationer.

Läs mer om utbildningen på Regiums hemsida, eller på Robert Blooms LinkedIn-profil.

Redan idag kan vi se en ökad kundnöjdhet, och vi ser fram emot att utvecklas ännu mer!

Robert förläser för våra medarbetare.