Därför ökar konkurserna i Sverige – en oväntad anledning!

Att det inte är helt enkelt att driva företag är ingen hemlighet, men att konkurserna ökar i Sverige beror inte nödvändigtvis på okunskap eller brist på arbetsmoral.

UCs undersökningar visar på att företagskonkurser ökade med hela 13% under 2018. Det är inte riktigt vad man väntar sig under en högkonjunktur, då företag vanligtvis brukar vara förhållandevis välmående. Men anledningen till det ökade antalet konkurser beror inte på att konsumtionen minskat eller att företagarna är okunniga. Richard Damberg, ekonom på UC, berättar för SR att var fjärde konkursat bolag är oseriöst.

Ett oseriöst företag definieras av att det startas och bedrivs i ett bedrägligt syfte. Det kan exempelvis handla om att det inte betalar in arbetsgivaravgifter för sina anställda eller liknande. Efter att kravet på revisor togs bort för små företag, har antalet oseriösa företag blivit fler och fler. Då dessa företag inte granskas i samma mån som stora företag, blir det svårt att kontrollera utvecklingen.

Vidare har UC kunnat se att konkurserna ökat i bland annat bygg- & restaurangbranschen på grund av ökad konkurrens och ökad brottslighet i samband med verksamheterna.

Vi hoppas att se en förändring av denna trend, och att både brottsligheten, bedrägerierna och konkurserna minskar.